69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

29 พฤษภาคม 2561 : ชมรมเดิน-วิ่ง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ตรัง โดยการนำของ นายกิตติพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ประธานชมรม เดิน-วิ่ง อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

29 พฤษภาคม 2561 : ชมรมเดิน-วิ่ง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ตรัง โดยการนำของ
นายกิตติพงษ์  วงศ์วิวัฒน์ ประธานชมรม เดิน-วิ่ง , ร่วมกับ รพ.ตรัง, เทศบาลนครตรังและ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา
โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์ศักดิ์  คารวานนท์ ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในกิจกรรม จัดหารายได้
มอบให้แก่รพ.ตรัง  จำนวน 90,000 บาท รพ.ตรังโดย พญ.จิรวรรณ  อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง
และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ

 

 

 กลับหน้าหลัก