69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

21 พค.2561 : รพ.ตรังร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ประชุมเตรียมการใช้ระบบ Social Media อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

21 พค.2561 : รพ.ตรังร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
ประชุมเตรียมการใช้ระบบ Social Media อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและรพ.ตรัง
รวมถึงสนับสนุนช่องทางการรับบริจาคให้แก่รพ.ตรัง

 

 กลับหน้าหลัก