69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

23-25 พฤษภาคม 2561 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

23-25 พฤษภาคม 2561 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
เขตสุขภาพที่ 12และคณะ ตรวจราชการและนิเทศการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในภาพรวมของ
จ.ตรังและโรงพยาบาลศูนย์ตรัง

 กลับหน้าหลัก