69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยา Denosumab inj 60 mg/ml จำนวน 43 syringe

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1332.pdf)1332.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น109 kB5 Downloads