69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศยกเลิกประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

จังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง ยกเลิกประกาศจังหวัดตรัง

ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

เนื่องจากมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในเงื่อนไขวิธีการประมูล

Attachments:
Download this file (ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด.pdf)ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร260 kB31 Downloads