69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศยกเลิกประกาศจังหวัดตรัง ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

จังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง ขอยกเลิกประกาศจังหวัดตรัง ฉบับลงวันที่

17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

เนื่องจาก มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนในเงื่อนไขวิธีการประมูล

ตามรายละเอียดแนบท้าย

Attachments:
Download this file (ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด.pdf)ประกาศยกเลิกขายทอดตลาด.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร260 kB5 Downloads
หมวด: