69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

วันที่ 21 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลตรัง แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

วันที่ 21 พ.ค. 61  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลตรัง
แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ให้เกียรติมอบชุดแบบฟอร์มใน
การปฏิบัติงานแก่งานทรัพยากรบุคคลและงานช่าง โรงพยาบาลทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อให้เป็น
รูปแบบในการปฎิบัติงานของฝ่ายและงานต่างๆในโรงพยาบาลตรังต่อไป

    

 กลับหน้าหลัก