69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

วันที่ 21 พ.ค. 61 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์ ประธานจัดกิจกรรมTrang@Night Run อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

วันที่ 21 พ.ค. 61  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นายเอกสิทธิ์ วงศ์เทพวาณิชย์
ประธานจัดกิจกรรมTrang@Night Runและคณะกรรมการจัดงานเป็นตัวแทนเข้ามอบเงินจาก
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ทางโรงพยาบาลตรังจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับประชาชนโดยได้รับเกียรติ
จากแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวม 115,033บาท

    

 กลับหน้าหลัก