69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยาวิธ๊เฉพาะเจาะจง Rabies vaccine inj จำนวน 1,000 vial

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1311.pdf)1311.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น112 kB6 Downloads