69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Enoxaparin sodium inj 60 mg/0.6 ml จำนวน 1,000x2 syringe

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1308.pdf)1308.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น113 kB7 Downloads