69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

12 พค 2561 TRANG NIGHT RUN จัดหาเงินสนับสนุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตรัง อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

12 พค 2561 :  TRANG NIGHT RUN จัดหาเงินสนับสนุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในกิจกรรม
ณ ลานเทศบาลนครตรัง

    

 กลับหน้าหลัก