69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

8 พฤษภาคม2561 : กลุ่มงานอายุรกรรมจัดการประชุมให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

8 พฤษภาคม2561 : กลุ่มงานอายุรกรรมจัดการประชุมให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอ.เมืองตรังโดยได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้มีความรู้
และประสบการณ์เฉพาะทางได้มาเป็นวิทยากร ได้รับความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพรียงกัน

 กลับหน้าหลัก