69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง นำพุ่มกฐินอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่นที่ เขตเทศบาลเมืองตรังมามอบให้โรงพยาบาลตรัง อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 7พฤษภาคม ที่ผ่านมา งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง นำพุ่มกฐินอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่นที่
เขตเทศบาลเมืองตรังมามอบให้โรงพยาบาลตรัง ซึ่งมีนายแพทย์สงกรานต์ จันทร์มุณี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ฝ่ายการแพทย์เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรังรับมอบเพื่อที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๗ ชั้น
ณ ลานอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลตรัง ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลตรังจัดขึ้น
ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรงกับแรม๑๑ ค่ำเดือน๗ปีจอ จึงขอเรียนเชิญอนุโมทนาบุญมายังประชาชนชาว
จังหวัดตรังทุกท่านเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

 กลับหน้าหลัก