69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

4 พฤษภาคม 2561 : นายแพทย์สงกรานต์ จันทร์มุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

4 พฤษภาคม 2561 : นายแพทย์สงกรานต์ จันทร์มุณี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลตรัง
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Trang Easy Asthma Clinic Award 2018 โดยได้รับเกียรติจาก
นายแพทย์ปิติ คูวณิชย์วงศ์ , พญ.ณัฐนี  คุณาธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องโรคหืด...ไม่หอบ
พร้อมด้วยเภสัชกรและนักโภชนาการ ของ รพ.ตรัง ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการของ
โรงพยาบาลตรังและผู้สนใจ

 กลับหน้าหลัก