69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Omeprazole cap 20 mg จำนวน 2400x100 cap

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดุตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (1193.pdf)1193.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น112 kB8 Downloads