69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง (Colonoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังวิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

Attachments:
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1063 kB9 Downloads
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1037 kB9 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5002 kB9 Downloads
Download this file (แบบราคากลาง ปปช. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf)แบบราคากลาง ปปช. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร343 kB9 Downloads