69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

27 เมย.2561: พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรังพร้อมด้วย นพ.สงกรานต์ จันทร์มุณี รองผอ.ฝ่ายการแพทย์,พญ.ธิติมา ศิรมาตยาพันธุ์และผู้บริหารรพ.ตรัง อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

27 เมย.2561: พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรังพร้อมด้วย นพ.สงกรานต์  จันทร์มุณี รองผอ.ฝ่ายการแพทย์,พญ.ธิติมา ศิรมาตยาพันธุ์
และผู้บริหารรพ.ตรัง นำเงินถวาย พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะหนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ ในนามรพ.ตรังร่วมเป็นเจ้าภาพซุ้มลูกนิมิต
ลูกที่ 7 จำนวน 45,000 บาท สำหรับงานฝังลูกนิมิต วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง

    

 กลับหน้าหลัก