69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

23-29 เมย.2561: โครงการเครือข่ายไทย สุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านต่อ...

เขียนโดย Super User

23-29 เมย.2561: โครงการเครือข่ายไทย สุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รพ.ตรังจัดสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด แสดงนิทรรศการให้ความรู้ ตอบคำถาม ปัญหาต่างๆและมอบของที่ระลึกแก่ผู้รับบริการ ณ คลินิกฝากครรภ์ รพ.ตรัง   

    

 กลับหน้าหลัก