69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

สายตรงถึงผู้อำนวยการ

เขียนโดย Super User

เมื่อใดที่มีความไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย คับข้องใจ อึดอัดใจ จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลศูนย์ตรังขอให้ท่านบอกเล่า รายละเอียดเหตุการณและการกระทำที่เกิดขึ้น 

มาทางช่องทางนี้  "สายตรงถึง ผอ. โรงพยาบาลศูนย์ตรัง" 
**หมายเหตุ ช่องรายละเอียดสามารถดึงเพื่อปรับขยายได้โดยกดด้านล่างมุมขวา ดังรูปค่ะ**

หมวด: