69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนโดย นางจะเร บวรเกียรติภากร

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 1.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 1.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2165 kB7 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 2.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 2.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1415 kB7 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 3.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 3.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2643 kB10 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 4.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 4.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2085 kB8 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 5.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 5.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1285 kB5 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 6.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 6.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1108 kB7 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 7.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 7.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1614 kB8 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 8.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 8.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1287 kB9 Downloads
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 9.pdf)คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่ 9.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1606 kB9 Downloads
Download this file (ร่างประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf)ร่างประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1120 kB7 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5276 kB14 Downloads
Download this file (แบบราคากลาง ปปช.ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf)แบบราคากลาง ปปช.ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร2965 kB10 Downloads