69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและวันรายงานตัวเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานและวันจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและวันรายงานตัวเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานและวันจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)

Attachments:
Download this file (porkorsor.doc)porkorsor.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย460 kB74 Downloads