69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยาวิธีเฉพาะเจาะจง Formoterol fumarate 4.5 mcg+Budesonide 160 mcg จำนวน 400 bot

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (809.pdf)809.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น114 kB2 Downloads