69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกรอความถี่สูงสำหรับกรอเส้นเลือดหัวใจ (Rotabrator) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 ถีงวันที่ 9 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกรอความถี่สูง (Rotabrator).pdf)คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกรอความถี่สูง (Rotabrator).pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร869 kB13 Downloads
Download this file (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกรอความถี่สูง (Rotabrator).pdf)ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกรอความถี่สูง (Rotabrator).pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1009 kB13 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องกรอความถี่สูง (Rotabrator).pdf)ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องกรอความถี่สูง (Rotabrator).pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5038 kB18 Downloads
Download this file (แบบราคากลาง ปปช. เครื่องกรอความถี่สูง (Rotabrator).pdf)แบบราคากลาง ปปช. เครื่องกรอความถี่สูง (Rotabrator).pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร346 kB16 Downloads