69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคา ซื้อก๊าซทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคา ก๊าซทางการแพทย์.pdf)ประกาศประกวดราคา ก๊าซทางการแพทย์.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1093 kB14 Downloads