69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลตรัง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลตรัง  2  ตำแหน่ง

1.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) กลุ่มงานเภสัชกรรม

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาล) งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

 

Attachments:
Download this file (ประกาศผล_20180321_115952.pdf)ประกาศผล_20180321_115952.pdf[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย1048 kB50 Downloads