69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเชียน/ภาคสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและกลุ่มการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเชียน/ภาคสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและกลุ่มการพยาบาล

Attachments:
Download this file (prakadfu.doc)prakadfu.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย184 kB128 Downloads