69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นและกลุ่มการพยาบาล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นและกลุ่มการพยาบาล

Attachments:
Download this file (rubworkfu.doc)rubworkfu.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย132 kB147 Downloads