69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ.pdf)ประกาศประกวดราคา จ้างกำจัดขยะติดเชื้อ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1112 kB19 Downloads