69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หัวตรวจหัวใจผ่านทางหน้าอกสำหรับเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจพร้อมโปรแกรม 3D จำนวน 1เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใีนวันที่ 14 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

Attachments:
Download this file (ประกาศประกวดราคา หัวตรวจหัวใจผ่านทางหน้าอก.pdf)ประกาศประกวดราคา หัวตรวจหัวใจผ่านทางหน้าอก.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1163 kB19 Downloads