69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561โรงพยาบาลตรัง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตา

เขียนโดย นางนิรมล ขวัญนิมิตร

ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561    เวลา  8.30 -  16.30  น. 

โรงพยาบาลตรังได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตา   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

โรงพยาบาลตรัง   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณอรชร  โทร. 3124 / 3120