69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) วัสดุการแพทย์ เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 4 รายการ

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561

ตามรายละเอียดแนบท้าย

Attachments:
Download this file (spec เครื่องช่วยฟัง 4 รายการ ปี 61.pdf)spec เครื่องช่วยฟัง 4 รายการ ปี 61.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร77 kB9 Downloads
Download this file (ร่างประกาศเครื่องช่วยฟัง 4 รายการ.pdf)ร่างประกาศเครื่องช่วยฟัง 4 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1312 kB9 Downloads
Download this file (ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องช่วยฟัง 4 รายการ.pdf)ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องช่วยฟัง 4 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5251 kB9 Downloads
Download this file (แบบฟอร์มราคากลางเครื่องช่วยฟัง 4 รายการ.pdf)แบบฟอร์มราคากลางเครื่องช่วยฟัง 4 รายการ.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร456 kB9 Downloads