69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยา Dutasteride cap 0.5 mg จำนวน 420 x30 cap

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (441.pdf)441.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น271 kB12 Downloads