69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยา Cisatracurium inj 2 mg/ml จำนวน 200x5 amp

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (440.pdf)440.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น265 kB13 Downloads