69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยา Denosumab inj 60 mg จำนวน 40 syringe

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (437.pdf)437.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น270 kB13 Downloads