69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยา Albumin human normal inj 20% in 50 ml จำนวน 250 vial

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (434.pdf)434.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น265 kB16 Downloads