69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน/สัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน/สัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทั่วไป (งานบำบัดน้ำเสีย)

Attachments:
Download this file (prakadsumpad.doc)prakadsumpad.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย1440 kB273 Downloads