69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานเปล,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย)

Attachments:
Download this file (panthai.doc)panthai.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย744 kB233 Downloads