69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ ๒) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ

ตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (Spec รถโดยสาร 12 ที่ นั่ง ปรับปรุง TOR งบประมาณ 61.pdf)Spec รถโดยสาร 12 ที่ นั่ง ปรับปรุง TOR งบประมาณ 61.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร61 kB39 Downloads
Download this file (ประกาศประกวดราคา รถโดยสาร (TOR 2).pdf)ประกาศประกวดราคา รถโดยสาร (TOR 2).pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1105 kB44 Downloads
Download this file (ราคากลาง ปปช.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล).pdf)ราคากลาง ปปช.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล).pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร50 kB39 Downloads
Download this file (เอกสารประกวดราคา รถโดยสาร (TOR2).pdf)เอกสารประกวดราคา รถโดยสาร (TOR2).pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร5265 kB36 Downloads