69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

การประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินแ,ศูนย์จัดเก็บรายได้และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์

การประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงินแ,ศูนย์จัดเก็บรายได้และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์

Attachments:
Download this file (ponsobnew.doc)ponsobnew.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย1676 kB97 Downloads