69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Attachments:
Download this file (prakrad.doc)prakrad.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย3751 kB134 Downloads