69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงิน,ศูนย์จัดเก็บรายได้ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงิน,ศูนย์จัดเก็บรายได้ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานโภชนศาสตร์

Attachments:
Download this file (ponsobmoney.doc)ponsobmoney.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย529 kB110 Downloads