69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน/ภาคสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเขียน/ภาคสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก,ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานพิมพ์

Attachments:
Download this file (prakrad.doc)prakrad.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย630 kB393 Downloads