69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยาโดยวิธีฌฉพาะเจาะจง Imipenem 500 mg+cilastatin 500 mg inj จำนวน 600 vial

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (422.pdf)422.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น266 kB23 Downloads