69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

โครงการซื้อยาวิธืเฉพาะเจาะจง Brimonidine tartrate eye drop 5 ml จำนวน 1000 bot

เขียนโดย นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น

เนื้อหาตกลงราคาดูตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (400.pdf)400.pdf[ ]นางสาวเฉลิมพร ซุ่นสั้น262 kB27 Downloads