69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 6 เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ตามรายละเอียดแนบ

Attachments:
Download this file (เครื่องดึงคอและหลัง.pdf)เครื่องดึงคอและหลัง.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1640 kB56 Downloads