69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจประเภทแผลเล็ก (Minimal Invasive) จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ตามรายละเอียดแนบ

Attachments:
Download this file (ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจประเภทแผลเล็ก.pdf)ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจประเภทแผลเล็ก.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1840 kB37 Downloads