69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 6 เครื่อง

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

Attachments:
Download this file (เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น.pdf)เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น.pdf[ ]นางจะเร บวรเกียรติภากร1641 kB37 Downloads