69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง 2 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง  2  ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ตำแหน่งเลขที่ 135329 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ 135187 งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

Attachments:
Download this file (1.doc)1.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย64 kB52 Downloads
Download this file (2.doc)2.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย104 kB37 Downloads
Download this file (4.doc)4.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย51 kB37 Downloads
Download this file (pragard.pdf)pragard.pdf[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย107 kB43 Downloads