69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป/ตำแหน่งพนักงานซักฟอก/ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย/ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งพนักงานพิมพ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป/ตำแหน่งพนักงานซักฟอก/ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย/ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งพนักงานพิมพ์

Attachments:
Download this file (prakadmoney.doc)prakadmoney.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย522 kB337 Downloads