69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและกลุ่มการพยาบาล

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและกลุ่มการพยาบาล

Attachments:
Download this file (prakadponsobworfuandkan.doc)prakadponsobworfuandkan.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย2548 kB105 Downloads